Gazeta Wyborcza opublikowała dziś obszerny artykuł nt. e-dyskryminacji (zawężania dostępu do niektórych produktów czy usług do określonego terytorium). Zostało w nim zawartych kilka przykładów na dyskryminowanie Polaków w trakcie zakupów w zagranicznych, dużych serwisach. Został też przedstawiony zarys „Planu cyfrowego”, który zamierza ogłosić Komisja Europejska, a który ma m.in zlikwidować bariery w równym dostępie do e-usług na terenie Unii Europejskiej.

„Plan cyfrowy” jest ogólnie interesujący dla każdego z nas, jako potencjalnego konsumenta. Ale jest jeden jego element, dość słabo zaakcentowany, bardzo istotny dla właścicieli sklepów internetowych. Otóż plan zakłada, wg Gazety:

certyfikaty dla dobrych e-sprzedawców

Na chwilę obecną nie są znane żadne szczegóły tej propozycji, ale jest ona warta śledzenia. W sieci istnieje kilka programów certyfikujących sklepy internetowe, ale nie zdobyły do dziś większej popularności.